Missie

Wij willen een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van kinderen, volwassen en ouderen die wegens een aandoening of handicap tijdelijk of een langere periode verblijven in een (zorg)instelling. Door de toegenomen bezuinigingen in de gezondheidszorg, zien instellingen zich genoodzaakt om juist op welzijnsactiviteiten te bezuinigen, wij zetten ons daarom actief in om een bezoek met therapiedieren voor iedereen mogelijk te maken.

Visie

Het faciliteren van contact tussen mens en dier is ons belangrijkste doel. Net zo belangrijk vinden wij dat er alleen maar met gezonde dieren en goed opgeleide dierenverzorgers gewerkt mag worden. Daarbij komen we bij ons volgende doel, uitgroeien tot een erkende stageplaats voor dierenverzorgers. om onze doelen te realiseren is geld nodig! daarom zullen wij ook actief zijn in het verwerven van donateurs en sponsoren.dit is enorm belangrijk, want hierdoor blijft de continuïteit van onze acties gewaarborgd.