Onze Stichting

aaien van dieren werkt therapeutisch.
Stichting Hug4Joy Therapiedieren is
een jonge stichting die zich o.a. bezig
houdt met het bezoeken van
zorginstellingen, om zowel ouderen
als kinderen de mogelijkheid te
bieden om op een zeer
laagdrempelige manier even een dier
vast te houden, te aaien en te
knuffelen.
Uit wetenschappelijk onderzoek is
gebleken dat dieren meerdere
positieve effecten hebben op het
genezingsproces, zowel geestelijk
als lichamelijk.

Wat ooit is begonnen met sporadische anekdotes en case reports, wordt aangevuld met empirische studies voor een meer wetenschappelijke onderbouwing. Hand in hand hiermee is er ook sprake van een imago verbetering: van groot knuffelgehalte naar een volwaardige therapie.
Belangrijk in dit proces is de grootschalige studie naar overleving bij een hartinfarct die aantoont dat huisdierbezitters een kleinere kans hebben om te overlijden in het eerste jaar.3 Eerder was al aangetoond dat het aaien van een hond bloeddrukverlagend werkt.4 Dit effect is gerelateerd aan een verandering in hormoonspiegels.5
Naast fysiologische effecten worden er in de literatuur ook positieve psychologische effecten gemeld. Zo is contact met dieren bij patiënten met een chronisch psychiatrisch ziektebeeld geassocieerd met een verbeterd zelfbeeld en verhoogde draagkracht.6 Meer gericht op ouderen blijkt dat een sterke band met een huisdier geassocieerd is met het minder voorkomen van depressie.7 Deze associatie is met name sterk in de hoogrisico groep van ouderen die recent hun partner hebben verloren.
Een andere studie laat zien dat ouderen met huisdier minder snel achteruitgaan in ADL functie, waarbij het niet uitmaakt of het huisdier in kwestie een hond of een kat is.8 Gedacht wordt dat het hebben van een huisdier en de bijbehorende verantwoordelijkheid voor verzorging dient als stimulans om functies te onderhouden.
Aaien van dieren in een zorginstelling, revalidatieafdeling, of andere vormen van zorg en welzijn voor ouderen, volwassenen en kinderen, heeft dus een waardevolle aanvulling op andere complementaire therapieën en kan bijdragen aan het verbeteren van welzijn in het algemeen en dementiepatiënten in het bijzonder. Bezwaren omtrent mogelijke gevaren, vaak door managers geuit, zijn bij inachtneming van normale hygiënische en veiligheidsmaatregelen niet terecht. Zelfs het budget heeft weinig te lijden en kan in sommige gevallen zelfs positief worden beïnvloed. 9
Hug4joy geeft u de mogelijkheid om deze therapie vorm aan uw bewoners, cliënten of patiënten te bieden. Een groot voordeel voor u is het gegeven dat wij op locatie langs komen en de dieren voor een bepaalde tijd meenemen en ook weer terug. U hoeft dus niet op de dieren te letten en ook niet te verzorgen. Dat maakt het stukje verantwoordelijkheid bij de verzorging en de bewoners/ cliënten een stuk gemakkelijker.
Daarnaast ondergaan al onze dieren strenge hygiënische controles en behandelingen. Gezonde dieren is voor ons belangrijk.

Referenties
1 Nightingale F. Notes on Nursing: What It Is and What It Is Not. New York, D. Appleton and Company, 1860. P103, footnote. Online beschikbaar via Penn Library: http://digital.library.upenn.edu/women/nightingale/nursing/nursing.html #XII
2 The Delta Society. Improving human health through service and therapy animals. Definitions, features and examples of AAA and AAT. Online: http://www.deltasociety.org.
3 Friedmann E, Thomas SA. Pet ownership, social support and one-year survival after acute myocardial infarction in the Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST). Am J Card 1995;76:1213-7.
4 Baun MM, Bergstrom N, Langston N, Thoma L. Physiological effects of human/companion animal bonding. Nurs Res 1984;33:126-9.
5 Odendaal JSJ. Animal-assisted therapy – magic or medicine? J Psych Res 2000;49:275-80.
6 Berget B, Ekeberg O, Braastad BO. Animal-assisted therapy with farm animals for persons with psychiatric disorders: effects on self-efficacy, coping ability and quality of life, a randomized controlled trial. Clin Pract Epidem Ment Health 2008;4:1-7.
7 Garrity TF, Stallones L, Marx MB, Johnson TP. Pet ownership and attachment as supportive factors in the health of the elderly. Anthrozoos 1989;3:35-44.
8 Parminder R, Waltner-Toews D, Bonnett B, Woodward C, Abernathy T. Influence of companion animals on the physical and psychological health of older people: an analysis of a one-year longitudinal study. J Am Geriatr Soc 1999;47:323-9.
9 Aaien als Therapie – de meerwaarde van Dieren in het verpeeghuis. Lonneke Schuurmans. Originele artikel verschenen in TVV 34 (vol 2), 2009.